201301181358500841hIH49Pjz201301181358505548EC2Ru6ZR201301181358505516R4WVjwGc201301181358499593GhM1R1MF

SS-EN ISO 3834

En standard för kvalitetsstyrning vid svetsning!

Ett väl fungerande kvalitetssystem är en tillgång som kan bidra till såväl förbättrad kvalitet samt bättre tillverkningsekonomi. De flesta Europeiska produktstandarder som innefattar  svetsning, hänvisar idag direkt till ISO 3834. ISO 3834 blir därmed många gånger en  ”inträdesbiljett” för att överhuvudtaget komma ifråga som leverantör av många produkter / svetsarbeten.

ISO 3834 innefattar tre olika nivåer av kvalitetsstyrning (-2, -3, -4). det är naturligtvis viktigt att välja lämplig nivå att arbeta utifrån, men också att de rutiner som tas fram blir både enkla och praktiska att tillämpa. Kvalitet ska skapas kostnadseffektivt !


Standarderna i ISO 3834-serien är även  viktiga referenser i produktstandarderna för såväl stålbyggnad (EN 1090) som för järnvägsfordon (EN 15085). Lite förenklat kan man säga kraven i dessa produktstandarder till 75 % baserar sig på ISO 3834, kompletterat med relevanta tilläggskrav. Ett företag som anpassat sin verksamhet mot ISO 3834 har därmed ett mindre arbete framför sig om man önskar verksamheten mot exv. stålbyggnad eller järnvägsfordon.

A Kihlander Enginerings målsättning är att erjuda tjänster och utbildningar av hög kvalitet som bidrar till utvecklig av er svetsverksamhet.

Klicka här
för lite exempel på tjänster och utbildningar som erbjuds !


Genom A Kihlander Engineering får ni tillgång till en mångårig praktisk erfarenhet som svetsingenjör från olika typer av svetsande verksamheter.  Har även  haft förmånen att arbeta som kvalitetsrevisor (ISO 3834 och EN 1090). Min förhoppning är min erfarenheter även ska vara till värde för er och att jag får  förtroendet att bidra med tjänster och utbildningsinsatser i er verksamhet !


läs mer !

Eller kontakta mig på:
Mobil 070-53 710 71

Kontakta oss

Mer information?

Besök vår hemsida